Hong Kong School Drama Festival 2020/21

Date: 21/04/2021

Award for Outstanding PerformerLau Arias Juan Andres3D12
Wong Yuen Ching4D28
Cheung Man Fung3D7
Rana Kriti3C21
Chan Hau Yin2B1
Ng Ling Yan2E18
Gabay Michayla Claudio3C10
Vegh Sharma Paudel3C24
Wong Danielle Chloe2D20
Hsu Chuo Ting3C12
Fu Sin Yu2B5
Top